หน้าเว็บ

29 กันยายน 2551

Welcome to exoticPitcher

exoticPitcher สถาน เพาะเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมโดยฝีมือคนไทย   เรามีจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ดำเนินงานโดย Man สป. ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อได้ทั้งทางอีเมลล์และทางโทรศัทพ์
exoticPitcher is the nursery for Nepenthes sp. and its novel hybrid by Thai enthusiasts. exoticPitcher sells a retail and wholesale Nepenthes, governing by Man (Songpon) and his associates. If you would support or visit our nursery, please feel free to contact us by e-mail : exoticpitcher@gmail.com Moblie : 090-9694362 we accept Paypal